Admission

भर्ना सम्बन्धि सुचना,
यस वर्ष २०८० साल बैशाख मसान्त सम्म भर्ना हुने जानकारी गराउद छौ। हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि गरिब तथा जेहन्दार बिधार्थीहरुका लागि १०० % छुटको व्यवस्था गरिएको छ। समय मै सम्पर्क गरि मौकाको लाभ उठाउनु होस्।

Tagged With:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *